اعتراف امام جمعه ها و نمایندگان خامنه ای به انزجار مردم از آخوندهای حاکم

در جریان یک جلسه آخوندی موسوم به جامعه مدرسین در قم، شماری از امام جمعه‌ها و نمایندگان خامنه‌ای طی سخنرانیهای خود به انزجار مردم از آخوندهای حاکم اعتراف کردند ـ۲۳دی ۱۴۰۰

آنها هشدار دادند که هر گونه اقدام عملی و نظری نسبت به نظام از مصادیق تضعیف رژیم ولایت فقیه است.

آخوند آل هاشم امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در تبریز ۲۳دی ۱۴۰۰

آفات و مصادیق تضعیف نظام  می‌تواند به سه دسته تقسیم شود:

یک - تبلیغ و یا هر گونه اقدام نظری و عملی که پایه‌های ایمانی مردم و کارگزاران نظام را نسبت به اسلام و نظام اسلامی سست کند همان ترویج اسلام آمریکایی همان تز جدایی دین از سیاست گسترش روحیه بی‌تفاوتی نسبت به نظام و اسلام اینها از مصادیق ...  مخالفت با قانون اساسی به‌ویژه اصولی که بیانگر اسلامی..... و تبلیغی باز دارنده و تضعیف کننده ..

آخوند حاج‌علی اکبری امام جمعه خامنه‌ای در تهران ۲۳دی ۱۴۰۰

مشاهدات میدانی حکایت از این است که در مجموع سرمایه اجتماعی ما دچار آسیب‌های قابل توجهی شده یعنی جامعه علمای ما و روحانیت ما این نیازمند تدابیر راهبردی ست  در جامعه روحانیت کشور ما باید در درجه اول وقتی مردم به روحانی مواجه می‌شوند این دو جهت هم در ذهنیت اونها تقویت بشه یک مربی الآن به ما کمتر اینجوری نگاه می‌کنند و دوم یک خادم و مصلح اجتماعی که این را هم باز کمتر به ما نگاه می‌کنند.

 

مطالب مرتبط

هشدار آخوند صدیقی امام جمعه خامنه ای در جمعه بازار تهران نسبت به خطر قیامها

اعتراف به انزجار مردم از آخوندهای حاکم در جریان جلسه موسوم به جامعه مدرسین در قم