دزدی از خانه آقاجون اینا ـ پیک شادی

پیک شادی ـ دزدی از خانه آقاجان اینا ـ ۲۵دی۱۴۰۰

آقاجان: وای سرسام گرفتم. نمیدانم چرا آن که از همه بیشتر خر خر میکنه زودتر از بقیه خوابش می بره.

اسی: اوه. عجب خر و پفی میکنه این. صد رحمت به خرس. اگر میشد دانشمندها وسیله ای اختراع میکردند که از خر و پف برق تولید کند این خسرو شما یک نیروگاه هسته ای حساب میشد؟

آقاجان: خسرو چرا نصف شبی صدای تراکتور درمیاری؟

خسرو: نصف شبی که نمیتونم بخونم.

آقاجان: این صدای چیه؟

خسرو: این دزده، آی دزد، آی دزد

مطالب مرتبط

ترانه طنز فری نغمه ـ مرگ بر سیدعلی

اذعان شرمگینانه به نفرت مردم از ولایت فقیه