خبر تو خبر ـ نگاهی به خبرهای هفته در قالب طنزـ خامنه ای و مذاکرات اتمی، سالگرد ترکیدن قاسم سلیمانی

نگاهی به خبرهای هفته در قالب طنز ـ خامنه ای و مذاکرات اتمی، سالگرد ترکیدن قاسم سلیمانی ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی ـ ۲۶دی۱۴۰۰

این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عظمای شاخ شکسته ای که در حال دست و پا زدن در تله اتمیه و یکی به میخ و یکی به نعل زدن کاری ازش ساخته نیست.

خامنه ای: اینی که ما با دشمن یک وقتی مذاکره و صحبت کنیم این یک حرف دیگه است، تعامل کنیم یک حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن انقلاب به ما میگوید نباید تسلیم بشویم و تابحال هم نشدیم به توفیق الهی.

اینجاست که بسیجی ها پاک گیج میشوند و از خودشان می پرسند چطوری میشود هم با دشمن تعامل کرد و هم تسلیمش نشد!

مطالب مرتبط 

خامنه‌ای و ادعاهای کرونایی

آمار جانگداز قربانیان کرونا از ۳۸۴هزار و ۹۰۰نفر بیشتر است