اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ دوشنبه

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ دوشنبه ۲۷دی۱۴۰۰

گردهمایی شخصیتهای برجسته اروپایی در مقر مقاومت ایران در محکومیت رژیم ـ سخنرانی مریم رجوی
کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شخصیتهای برجسته سیاسی
گردهمایی شخصیتهای برجسته اروپایی در مقر مقاومت ایران در محکومیت رژیم ـ گی ورهوفستاد نخست وزیر بلژیک
گردهمایی شخصیتهای برجسته اروپایی در مقر مقاومت ایران در محکومیت رژیم ـ فردریک راینفلت نخست وزیر سوئد
گردهمایی شخصیتهای برجسته اروپایی در مقر مقاومت ایران در محکومیت رژیم ـ جان برکو رئیس پارلمان انگلستان
گردهمایی شخصیتهای برجسته اروپایی در مقر مقاومت ایران در محکومیت رژیم ـ فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا
آخوند فلاحتی نماینده خامنه ای در استان گیلان ـ فتنه ۸۸ به اندازه یک جنگ ۸ ساله بود
پاسدار وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی جلاد ـ رژیم نسبت به دستان توطئه‌گر در جامعه دچار غفلت شده است
روزنامه حکومتی ابتکار وحشت حکومت آخوندی از فضای مجازی را که به نوشته این روزنامه بوی آلبانی میدهد را به نمایش گذاشت
روزنامه حکومتی ابتکار ـ فضای مجازی غیرخودی و آلوده بوی آلبانی و انگلیس و آمریکا می دهد

مطالب مرتبط

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ یکشنبه

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – دوشنبه ۲۷دی۱۴۰۰