روزنامه حکومتی ابتکار ـ فضای مجازی غیرخودی و آلوده بوی آلبانی و انگلیس و آمریکا می دهد

روزنامه حکومتی ابتکار وحشت حکومت آخوندی از فضای مجازی را که به‌نوشته این روزنامه بوی آلبانی می‌دهد به نمایش گذاشت ـ ۲۷دی ۱۴۰۰

در این روزنامه حکومتی آمده است:

وقتی دشمن دارد به تاخت به سوی شما می‌آید و تیغ آخته در هوا می‌چرخاند و فرق سر شما را هدف گرفته است، قاعده هم تغییر می‌کند و با همه توان و سرعت به دفاع برخاستن را اقتضا می‌کند. به‌ویژه که می‌دانیم اگر به ما برسد، به ضربتی ما را خواهد انداخت. اصلاً قدرت رفتن را از ما خواهد گرفت و به خاک مذلت خواهد نشاند. آن وقت فرصت آهسته رفتن هم نخواهد ماند چه رسد به پیوسته رفتن!

این منبع حکومتی می‌افزاید: مطالعه فضای موجود رسانه‌یی و تأمل در ایلغار فضای مجازیِ غیرخودی و آلوده که بوی آلبانی و انگلیس و آمریکا می‌دهد به ما می‌گوید، اگر برای خیمه و خرگاه خودشان هم که شده تکانی به خود ندهند، فضای مجازی با این شتاب که می‌آید، نه تنها خیام شان را فتح خواهد کرد که گلیم پاره باقی مانده از دوران اوج شان را هم از زیر پایشان خواهد کشید، همین!

مطالب مرتبط

روزنامه حکومتی ابتکار ـ سخنگوی وزارت‌ خارجه ـ تیم مذاکره کننده ما در حال تبادل غیررسمی با آمریکا از طریق نماینده اروپاست

هر دو روی سکهٔ بن‌بست و بی‌راه‌حلی نظام - مروری بر رسانه‌ها