پاسدار وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی جلاد ـ رژیم نسبت به دستان توطئه‌گر در جامعه دچار غفلت شده است

پاسدار وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی جلاد اعتراف کرد که رژیم آخوندی نسبت به آنچه دستان توطئه‌گر در جامعه توصیف می‌کرد دچار غفلت شده است ـ۲۷دی ۱۴۰۰

پاسدار وحیدی، وزیر کشور رژیم ۲۶دی ۱۴۰۰

به هر دلیل دچار غفلت شدیم و به هر دلیل ندیدیم هم دستان توطئه گری را که به‌دنبال برهم زدن این توازنهای اجتماعی و تعادل‌های اجتماعی ما بودند و به‌دنبال به هم زدن این سلامت و قوت اجتماعی بودند اینها را ندیدیم و یا به جریانهای ضداجتماعی فرصت دادیم که حرکت‌های ضداجتماعی خودشان را در درون جامعه توسعه بدهند.

مطالب مرتبط

اعتراف پاسدار هادیانفر به باز نشدن ایربگ هیچ‌ یک از خودروها در تصادف جاده بهبهان ـ رامهرمز ـ در یک نگاه

ابوالمشاغل یا مارمولکی به نام علی‌اکبر ولایتی