بیست و ششمین همیاری ـ تماس احمد ابراهیمی از آلمان

بیست و ششمین همیاری ـ تماس احمد ابراهیمی از آلمان ـ ۲۷دی۱۴۰۰

احمد ابراهیمی: زحمتها را شما میکشید، از دیروز ما منتظریم. عجب حکمتی است که ما هوادارانش منتظریم وقت ما برسد کمک مان را اعلام کنیم. تمام شده هایش اینها هستند.

هر کس به نحوی ابراز احساسات میکند. در یک کلام بگویم یک تاریخچه ای شروع شد از خدا و شیطان رسید به آدم و حوا و رسید به حسین و یزید. ذره ای که نصیب ما شد داستان شاه و خمینی و مجاهدین بود. ما تنها کاری که کردیم گفتیم خلق دنیا بداند که مسعود رهبر ماست. ما این جمله را گفتیم عذاب جسمی می کشیم اما به جان خریدیم اما نوش بود گفتیم خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست.

بعد شروع کردند به شیطان سازی و تیر و تبر باز هم نوش بود گفتیم خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست.

گفتند این مجاهدین خودشان خودشان را زندانی کردند. یعنی من مادرم را با زنجیر به بیمارستان بستم. من خودم زدم چشم برادرم را کور کردم باز هم گفتیم خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست.

جرم من این بود که کنار انسانیت ایستادیم. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست...

وای به وقتی که میکروفن به دست برادر در میدان آزادی بیفتد و خواهیم داد.

مطالب مرتبط

بیست و ششمین همیاری ـ گفتگو با محمد حیاتی و مجید حنیف نژاد

گزیدهٔ گلریزان همیاری با سیمای آزادی - بزرگترین سرمایه سیمای آزادی اعتماد مردمی است که حاضرند جان خودشان را برای آن فدا کنند