بیست و ششمین گلریزان همیاری ـ گفتگو با ابراهیم محمدیان و محمدرضا ایرانپور

بیست و ششمین گلریزان همیاری ـ گفتگو با ابراهیم محمدیان و محمدرضا ایرانپور ـ ۲۷دی۱۴۰۰

محمدرضا ایرانپور: ممنون که این فرصت را به من دادید که در خدمت هموطنانمانم باشم

ابراهیم محمدیان: تماسهایی که از همیاران داشتیم عزم جزم ایرانیان برای سرنگونی نشان میدهد. یک اشرف نشان کمک مالی اش را داده یکبار دیگر سعی کرده اضافه کند. خوشحالم که فرصت دادید در کنار شما باشم.

سوال: چی شد که این مسیر و این راه را انتخاب کردید؟

محمدرضا ایرانپور: بخت با ما یار بود و خدا ما را دوست داشت. من بر حسب تصادف با یک مجاهد آشنا شدم و مسیر زندگی من از آن به بعد عوض شد. هواداری که وصل نبود اما گویی که وصل بود.

یک هوادار مجاهدین که تماما مرز بود با رژیم. قولی که داده بود همیشه بهش پایبند بود. همیشه به فکر نیازمندان بود. بسیار عواطف داشت به ضعفا، فقرا، یتیمان و تمام انرژیش را میگذاشت که به آنها حمایت کند. همه از خردسال و پیر و جوان بهش عشق می ورزیدند. دوستم بعد شهید شد در شکنجه گاههای رژیم تا پیوستن به سازمان شد.

من دردهای جامعه را میدیدم و میخواستم راهی پیدا کنم که جامعه از این وضعیت بیرون بیاید. جوانی من مصادف بود با روی کار آمدن خامنه ای و انبوهی وعده و وعید اصلاحات و همان هم طیفی که دانشجویان از او حمایت کرده بودند فرمان قتل شان داد. با دوست هوادارم صحبت از پیوستن به مجاهدین شد. آن لحظه یافتم یافتم من بود...

مطالب مرتبط

بیست و ششمین همیاری ـ گفتگو با محمد حیاتی و مجید حنیف نژاد

گزیدهٔ گلریزان همیاری با سیمای آزادی - بزرگترین سرمایه سیمای آزادی اعتماد مردمی است که حاضرند جان خودشان را برای آن فدا کنند