نگاهی به مذاکرات وین و رویکردهای متفاوت به آن ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ نگاهی به مذاکرات وین و رویکردهای متفاوت به آن ـ قسمت اول ـ ۲۹دی۱۴۰۰

گفتگو با دکتر منشور وارسته کارشناس روابط بین‌الملل

طی این مدت اخیر که مذاکرات برجام ادامه داشته پالسهای مثبت و منفی داده می‌شود علت چیست؟

دکتر وارسته: ضروری می‌دانم که دو اصل پایه‌ای را در هر تبیینی در نظر بگیریم. یکی اینکه نظام آخوندی استراتژیش متمرکز است با حفظ امنیت نظام. دوم اینکه رژیم چهار دهه سیاست استعماری مماشات را تجربه کرده است و با همین وارد مذاکرات شده و تمامیت‌خواهی می‌کند و شروطی را مطرح کرده است که خارج از نرم بین‌المللی است.

موضوعاتی که باعث پیچیده شده این مذاکرات شده است سه موضوع می‌باشد. یکی رفع تحریمهاست. دوم تعهدات هسته‌یی است و سوم بحث راستی‌آزمایی است. در این رابطه یکسری مولفه‌های بازدارنده قابل طرح است. اول اینکه محدودیت زمان، مقامات آمریکایی و اروپایی اواسط ماه فوریه را زمان تعیین تکلیف مشخص کرده اند. در حالیکه امروز عمویی عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس گفت که ضرب‌العجل تعیین می‌کنند که مربوط به خودشان است ایران چنین ضرب‌العجلی ندارد. 

این گویا این حقیقت است که رژیم دنبال گشتن وقت برای غنی‌سازی بیشتر است. نکته دوم بند غروب آفتاب است که در توافق برجام در ۲۰۱۵ آمده است. که محدودیت در فعالیتهای هسته‌یی رژیم پس از مدتی منقضی می‌شود و می تواند دوباره شروع کند. در متن قطعنامه ۲۲۳۱ بازه پنج ساله برای محدودیت مبادلات سلاح برای رژیم در نظر گرفته شده که سال آینده این بازه به پایان می‌رسد.

اما در دوران ترامپ صدور فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ که ۲۱سپتامبر ۲۰۲۱ تصویب شده. این فرمان در بخش نظامی تصویب شد تا مانع توافق ۲۲۳۱ بشود. این فرمان شامل وزارت دفاع، صنایع دفاع سازمان انرژی اتمی و برنامه های موشکی رژیم است. رژیم خواهان لغو این فرمان اجرایی است.   

نکته سوم تغییر موضع کشورهای اروپایی است. رژیم از نقش کشورهای اروپایی انتقاد کرد که گاها فراموش می‌کنند که جز امضاکنندگان برجام هستند.

روی خط ایران ـ نگاهی به ابعاد اعتراضات اقشار مختلف میهن ـ قسمت دوم

گفتگو با شریف ریاحی

مطالب مرتبط

نگاهی به بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

سفیر پیشین رژیم در انگلستان: امید زیادی به توافق هسته‌یی در کوتاه مدت نیست