دردها و درمان جامعه ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

ساعت وصل ـ دردها و درمان جامعه ایران ـ قسمت اول ـ ۱بهمن۱۴۰۰

میهمان برنامه: سیما باقرزاده

محمدرضا از یزد: یاد و خاطرات شهید کاظم باقرزاده را گرامی می‌داریم. همچنین یاد نورمراد عزیز را گرامی میدارم. عرض کنم خدمت شما که من در گلریزان شرکت کردم اما چون وزیر قطع ارتباطات داریم ارتباط من قطع شد و نتوانستم پیام خودم را بدهم. ابتدا به ساکن بگویم کاری که انجام دادم چند دهه سالی است که کار تحقیقی انجام دادم و می‌خواهم آنرا تقدیم به سیمای آزادی کنم چون وضع مالی خوبی ندارم.

خود گلریزان به قدری با شکوه بود که می‌توانم بگویم بزرگترین رژه همیاری و همدلی با سیمای آزادی بود. این برنامه دروغهای رژیم را سر اینکه مجاهدین پایگاهی ندارند را بخوبی افشا کرد. همیاران ساعتها پشت تماس می‌مانند تا کمک خودش را اعلام کنند. حتی شنیدم که در آمریکا تا ۵ ساعت هم منتظر بودند. آنقدر دوستان خوب صحبت کردند که من خزانه لغتم ته کشید تا بگویم.

یاسر از آذربایجان: درود بر بنیانگذاران سازمان مجاهدین و هزاران درود بر فرمانده کل ارتش آزادبخش ملی ایران برادر مسعود شیر همیشه بیدار و سلام به خواهر مریم عزیز مهرتابان ایران زمین. حضور هموطنان در همیاری گواهی بر پایگاه گسترده مجاهدین در ایران بود. تماسهایی که از ایران گرفته می‌شد گواهی بر شجاعت و نترسی کانونهای شورشی بود. این یک رژه باشکوه از کانونهای شورشی بود.

سی دی سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای شاه بود. برادر مسعود آزاد شد تا جایگاه واقعی خودش در هدایت جنبش را به عهده بگیرد. برادر تنها حریف واقعی خمینی بود و زمانیکه همه خمینی را در ماه می‌دیدند او پرچمدار این مبارزه بود و اول از همه هم خودش با همسرش و خواهرش و برادرش قیمت آنرا داد.

ساعت وصل ـ میهن شرایط فعلی یاد‌آور قیام آبان سال۹۸ است ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ این ابراز هراس‌ها دردی از دردهای بی‌درمان حاکمیت را درمان نمی‌کندـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ فضای عمومی خیلی رادیکال است ـ قسمت چهارم

سخنان هموطنان از داخل میهن

مطالب مرتبط

به پیشواز همیاری با سیمای آزادی ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

گسترش اعتراضات مردمی و هزینه‌های هنگفت برای نظام