توسری خوردن خبیثی و عظما در سفر به روسیه ـ موشکاف

توسری خوردن خبیثی و عظما در سفر به روسیه ـ موشکاف ـ ۱بهمن۱۴۰۰

 

موشکاف: سلام و صد سلام تقدیم به رفقای و دوستان گرام! ایشالا که سردماغ و روبه‌راه باشین. هاهاهاها.

عرض کنم خدمتتون که یارو خبیثی رفت روسیه و تا می‌تونست توسری و پس‌گردنی خورد! نوش جون خودش و عظماش می‌شد. هاهاهاها. اونقدر که تو فضای مجازی مضحکه خاص و عام بود. هاهاهاها. یه نمونه‌اش، فاصلهٔ پوتین از خبیثی. هاهاهاها.

عکس اردوغان و پوتین

این عکسو ملاحظه بفرمایین! هفتم مهر همین امساله، پوتین و اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه.

عکس رئیسی و پوتین

حالا اینو ببینین! پسر نیگاه کن فاصله رو! نیگا کن! انگار می‌ترسیده اگه نزدیک خبیثی بشینه نجس می‌شه! البته روزنامه‌های رژیم نوشتن برای حفظ فاصلهٔ اجتماعی و به‌خاطر کرونا بوده، اما بقیه گفتن برای حفظ فاصله سیاسی بوده. هاهاهاهاها.

 

موشکاف ۲ 

 

موشکاف: هاهاهاها. اما ببینین رئیس‌جمهور ترکیه چه شق و رق نشسته و گردنشو چه جوری گرفته، اما خبیثی بدبخت مثل بچهٔ کتک خورده و تو سری خورده چه جوری تو صندلیش فرو رفته! هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین هدفش از این سفر چی بوده؟هاهاهاها.

 

آخوند رئیسی ـ ۲۹دی

ابراهیم رئیسی: منافع مشترکی ما با روسیه داریم و این منافع مشترک و تعاملی که بین ما و روسیه باشه در منطقه حتماً امنیت ساز است

 

موشکاف: واواوای‌وای‌وای! امنیت ساز! بعله، امنیت نظام در خطره، اونم نه یه قرون دو قرون! خطر رپ‌ت‌پتویینا!هاهاهاها.

عظی هم به‌خاطر همین خبیثی رو فرستاده که دم روسا رو ببینه، یه تیکه دیگه خزرو بده بلکه چوب زیر بغلش بذارن. هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین وزیر خارجه‌اش چی میگه!هاهاهاها.

 

تلویزیون رژیم ـ ۲۹دی

گوینده: وزیر امور خارجه هم سفر آقای رئیسی به روسیه را نقطه عطفی در سیاست حسن همسایگی و نگاه به شرق دانست و گفت نگاه راهبردی ایران و روسیه به مناسبات خارجی نقطه اتکاء روابط جدید تهران مسکو است

موشکاف: هاهاهاها. این یارو عبدل مبدلیان آیا هیچ وقت سرشو بالا کرده و سر در وزارت‌خونه‌شو خونده؟ و میدونه چی نوشته؟‌هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین اون باندیا چطوری همینو میزنن تو ملاجش. هاهاهاها.

 

سایت حکومتی چندثانیه ـ ۳۰دی

سبقت حامیان کنونی روسیه از سران حزب توده

اینطور که برخی از نیروهای حاکم به دفاع از روسیه پوتین و سیاستهای آن برخاسته‌اند واقعاً یک ننگ بی‌سابقه و نوعی رسوایی تاریخی است!

... گویی قبحِ طرفداری علنی از قدرتهای بیگانه به کلی شکسته است به‌طوری که در سطوح رسمی نیز برخی چنان سنگ روسیه را به سینه می‌زنند که سران حزب توده در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی نیز در اظهار چنین صراحتی بعضاً احتیاط به خرج می‌دادند!

موشکاف: هاهاهاها. بعله، نظام بدبخت مثل غریقیه که به هر خس و خاشاکی چنگ میزنه، بلکه زنده بمونه! حالا هم به روس و چین و ماچین آویزون شده بلکه دو روز بیشتر عمر کنه. اما کار نظام ولایت از این حرفا گذشته، هاهاهاها. اگه این خم و راست شدنا قرار بود راه نجاتی باشه، شاه هنوز شاهی می‌کرد بالا بره، پایین بیاد، رپ‌ت‌پتو رو شاخشه!هاهاهاهاها. مرحمت شما زیاد.

مطالب مرتبط 

سفر رئیسی به‌روسیه؛ چرا؟

اعتراف به توسری‌خوردنهای رئیسی جلاد در سفر به مسکو در جمعه‌بازار خامنه‌ای در مشهد و رشت