روزنامه حکومتی جهان صنعت ـ نارضایتی فراگیر می شود

روزنامه حکومتی جهان صنعت تحت عنوان «نارضایتی فراگیر می‌شود»،ـ۲بهمن ۱۴۰۰

می‌نویسد: از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ که دولت رئیسی سرکار آمده است قیمت هر دلار ۲۷ برابر شد و قدرت خرید ایرانیان را لاغر و لاغرتر کرد. نرخ‌های تورم بالا در پنج سال (اخیر) قدرت خرید ایرانیان را مثل برف ذوب کرد و ایرانیان فقیرتر شدند و روند فقر ادامه دارد... در ماه‌های گذشته بازنشستگان‌، آموزگاران‌، کارکنان دستگاه قضا‌، سرمایه‌گذاران خرده‌پا در بورس اوراق بهادار تهران و نیز گروهها و احزاب سیاسی هر روز ناراضی‌تر از روز پیش اعتراض خود را به شکل‌های گوناگون نشان می‌دهند.

این منبع حکومتی می‌افزاید: واقعیت این است اگر روندهای اقتصادی به مدار تعادل برنگردند و شاهد ادامه وضعیت موجود در سیاست داخلی و در اقتصاد و نیز در سیاست خارجی باشیم نارضایتی گسترده‌تر خواهد شد.

 

مطالب مرتبط

روزنامه جهان صنعت: نارضایتی‌های اجتماعی رو به گسترش است که این خبر خوبی برای نظام نیست ـ در یک نگاه

روزنامه حکومتی جهان صنعت: نارضایتی فراگیر می‌شود