تصویب قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست در ملل‌متحد ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تیک تاک ـ تصویب قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست در ملل‌متحد ـ قسمت اول ـ ۳بهمن۱۴۰۰

گفتگو با دکتر صوفی سعیدی عضو شورای ملی مقاومت ایران

روز پنجشنبه ۳۰دیماه سازمان ملل متحد قطعنامه‌یی را در محکومیت انکار هولوکاست صادر کرد. این قطعنامه که به درخواست آلمان و پشتیبانی آمریکا، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به رأی گذاشته شد، با تأیید ۱۹۳کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و تنها رژیم ایران به این قطعنامه رأی منفی داد. به‌گفته ناظران این قطعنامه علیه بروز زمینه‌های یهودی‌ستیزی در جهان است.

لازم به یادآوری است که خامنه‌ای و دیگر سرکرده‌های رژیم آخوندی در انکار هولوکاست، یعنی نسل‌کشی یهودیان توسط نازیسم هیتلری، آنرا یک «افسانه» می‌نامند.

وزارت امور خارجه رژیم آخوندی شامگاه جمعه‌، اول بهمن، با صدور بیانیه‌یی، خشم خود را نسبت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت انکار هولوکاست نشان داد. قطعنامه‌ای که این نهاد جهانی که ۱۹۳ عضو دارد  به روش اجماع، بدون رای‌گیری، تایید کرد. تنها رژیم ایران از این قطعنامه اعلام برائت کرد.

وزارت‌خارجه رژیم در بیانیهٔ خود قطعنامه تازه سازمان ملل در محکومیت انکار هولوکاست را فاقد اعتبار خواند. 

این قطعنامه از همه کشورهای عضو سازمان ملل، از همه سازمانهای این نهاد بین‌المللی و هم‌چنین از همه نهادها و فعالان مدنی می‌خواهد تا علیه انکار یا تحریف هولوکاست اقدام کنند.

رژیم ایران تنها کشوری بود که اعتراضی کتبی نسبت به تصویب چنین قطعنامه‌یی ارائه کرد. ظاهراً این اعتراض کافی نبوده و خشم حکومت تهران از قطعنامه مصوب حالا در بیانیه وزارت‌خارجه نیز نمود یافته است

تیک تاک ـ اعتراف به شکست دجالگری ـ قسمت دوم

گفتگو با احمد گل افشار

مطالب مرتبط

بحران اقتصادی در رژیم آخوندی ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تصویب قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست توسط ۱۹۳ کشور در مجمع عمومی؛ تنها رژیم ایران به این قطعنامه رأی منفی داد