مسعود رجوی ـ آمار جانباختگان کرونای ولایت به نیم میلیون رسید، برای خیزش های پس از کرونا آماده شویم

مسعود رجوی ـ آمار جانباختگان کرونای ولایت به نیم میلیون رسید، برای خیزش های پس از کرونا آماده شویم ـ۳بهمن ۱۴۰۰

مسعود رجوی پیام ۲بهمن۱۴۰۰ ق اول   

 مسعود رجوی پیام ۲بهمن۱۴۰۰ ق دوم 

مطالب مرتبط

گرامیداشت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه خائن به دست پرتوان مردم ایران ـ نوید آزادی

آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از ۴۹۹هزار و ۶۰۰نفر بیشتر است