تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربدار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی و اژه ای

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت ـ۴بهمن ۱۴۰۰

روز دوشنبه ۴بهمن ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در دادگاه سوئد ادامه یافت.

همزمان با این جلسه اشرف‌نشانها و بستگان شهیدان، در مقابل دادگاه سوئد دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه سران رژیم جلادان شدند

در جلسه دادگاه استکهلم در روز دوشنبه امیرهوشنگ اطیابی از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به ادای شهادت پرداخت. وی که به ۱۰سال زندان محکوم شده بود. از سال اواخر ۶۲ تا تا اواخر ۶۷ به‌مدت ۵سال در زندانهای رژیم آخوندی به‌سر برده است.

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی جلاد

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد و فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت