آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور به نیم میلیون نفر رسید ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور به نیم میلیون نفر رسید ـ قسمت اول ـ ۴بهمن۱۴۰۰

گفتگو با دکتر خسرو نیک‌ذات از ایتالیا

چرا زمانیکه آمار کشتار کرونا در کل دنیا ۵ میلیون نفر است آمار قربانیان کرونا در ایران یک دهم آن است؟

دکتر نیک‌ذات: بله رقم نیم میلیون یک رقم اسف‌انگیز است. آدم نمی‌داند چطور توصیف کند. این از جنایت آخوندهاست. من نمی‌توانم بگویم ناکارآمدی باید گفت که بخاطر جنایت‌پیشگی این رژیم است که مردم ما با کرونا اینطور دست و پنجه نرم کنند و کشته بدهند.

دلیل آن هم مشخص است. کافی است از همان روز اول که این بیماری شیوع پیدا کرد عملکرد آخوندها را از نظر بگذرانیم. اینها در ایران آنرا نفی می‌کردند. پروازها دز کل دنیا لغو شده بود آنها به پروازها بخصوص از چین ادامه می‌دادند. بعد هم شروع کردند به تئاترهای مسخره و مضحک که در بیمارستانها اسپند دود می‌کردند و با روغن بنفشه درمان می‌کردند. 

این عملکردها از روی ناآگاهی نیست بلکه خیلی از آنها از روی قصد است که برخی به آن باور کنند. بعد هم واکسن سازی غیر معتبر مانند برکت و غیره. الان هم ماکزیمم از واکسن چینی استفاده می‌کنند که بیش از ۵درصد مصونیت در مقابل اومیکرون ندارد.

اینها مردم ایران را در تنور کرونا انداختند تا از خطر قیامها خودشان را دور نگه دارند. بنابر این می‌بینم که در ایران طیف دومی از کشتار از طریق کرونا را شروع کرده‌اند که دلیل آنهم این است که از سرنگونی فرار کنند. می‌خواهند مردم سر در گریبان باشند و کسی به فکر قیام و سرنگونی نباشد. اینها قصد نجات یک نفر را هم ندارند مگر اینکه از خودشان باشد.

یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی گفت: «اگر همین امروز همه محدودیتها را با شدت و حدت بازگردانیم، مردم هم ۱۰۰درصد رعایت کنند، باز هم تعداد بیماران‌مان ۵رقمی می‌شود. بیش از۵۰درصد موارد کرونایی از سویه اُمیکرون است».

جماعتی، دبیر کمیته علمی ستاد کرونا گفت: با توجه به روند افزاینده تعداد موارد مثبت مبتلا به اُمیکرون در سراسر کشور به‌نظر می‌رسد که نزدیک به پیک اُمیکرون باشیم»

روی خط ایران ـ نگاهی به مذاکرات هسته‌یی وین ـ قسمت دوم

گفتگو با نادر نوری

مطالب مرتبط

سفر آخوند جلاد رئیسی به روسیه و دستاوردهای آن ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از ۴۹۹هزار و ۸۰۰نفر بیشتر است