احضار رئیسی توسط پوتین  ـ قضاوت با شما

 احضار رئیسی توسط پوتین  ـ قضاوت با شما ـ ۵بهمن۱۴۰۰

آخوند رئیسی با کلی سرو صدا به روسیه سفر کرد و رسانه‌های رژیم دستاوردهای بسیاری برای آن شمردند.
نگاهی به تصاویر منتشر شده نشان می دهد که روس‌ها حتی تشریفات معمول هم برای رئیسی برگزار نکردند.
وزیر انرژی روسیه به استقبال رئیسی جلاد رفت و نه حتی وزیر خارجه یا وزیر کشور!

 

مطالب مرتبط

کلیه‌های ایرانی در بازارهای عراق ـ قضاوت با شما

آنتونی بلینکن: نمی‌توانم بگویم که آیا (در مذاکرات وین) به پایبندی متقابل برمی‌گردیم یا خیر