ترانه طنز ـ بالا رفتن قیمت دلار ـ دلاره دلاره خلاصه چند هزاره

ترانه طنز ـ بالا رفتن قیمت دلار ـ دلاره دلاره خلاصه چند هزاره ـ پیک شادی ـ ۶بهمن۱۴۰۰

دلاره دلاره خلاصه چند هزاره

حالا هی صعود نرخش سر به آسمون میذاره

اتمی رو افشا کردن

سیدعلی رو دولا کردن

حال نظامو با تحریم حسابی واویلا کردن...

مطالب مرتبط

ترانه طنز فری نغمه ـ مرگ بر سیدعلی

اذعان شرمگینانه به نفرت مردم از ولایت فقیه