کیهان خطاب به امیرعبداللهیان و شمخانی ـ چرا و با کدام تحلیل منطقی از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا سخن می‌گوئید؟

شریعتمداری گرداننده کیهان خطاب به امیرعبداللهیان و شمخانی: چرا و با کدام تحلیل منطقی و قابل‌قبول از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا سخن می‌گوئید؟! ـ ۶بهمن۱۴۰۰

در پی اظهارات امیر عبداللهیان و شمخانی مبنی بر پذیرش مذاکره مستقیم با آمریکا، پاسدار شریعتمداری گرداننده کیهان خامنه‌ای، این دو را مورد حمله قرار داد و نوشت: «چرا و با کدام تحلیل منطقی و قابل‌قبول از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا سخن می‌گوئید؟!

و کدام بخش از صورت‌مسأله نا‌مشخص است که روشن شدن آن به مذاکره، آن‌هم مذاکره مستقیم با آمریکا نیاز دارد؟!

پاسدار شریعتمداری در ادامه با اشاره به بحران شدیدی که به‌دنبال این اظهارات در درون رژیم به‌وجود آمده، می‌افزاید: امیر عبداللهیان و شمخانی «درپی آب به سوی سراب می‌روند! این اظهارات موجی از ابراز نگرانی در میان طیف گسترده نیروهای حزب‌اللهی و پا به‌رکاب نظام را نیز در پی داشته است و امید آن که هر چه زودتر اظهارات نسنجیده خود را تصحیح کرده و شبهاتی که پدید آورده‌اند را بر‌طرف کنند».

مطالب مرتبط

امیرعبداللهیان سفر فضاحت بار رئیسی به روسیه را ماله کشی می کند

شقه و شکاف در باند خامنه‌ای به‌دنبال استقبال از مذاکره با آمریکا