یک کارشناس حکومتی درباره مصاحبه رئیسی ـ در موارد متعدد اطلاعات او غلط است و از برخی چیزها خبر ندارند

یک کارشناس حکومتی از باند خانه ای در مورد مصاحبه رئیسی گفت: انصافاً در موارد متعدد اطلاعات او غلط است و از برخی چیزها خبر ندارند ـ ۶بهمن۱۴۰۰

ادعاهای آخوند رئیسی در مصاحبه با تلویزیون رژیم به حدی مفتضح بود که یک کارشناس حکومتی از باند خامنه‌ای او را مورد سرزنش قرار داد و با اعتراف به سرسپردگی مصاحبه شونده و سؤالات فرمایشی نوشت: انصافاً در موارد متعدد اطلاعات او غلط است و از برخی چیزها خبر ندارند.

عزیری دبیرکل باند جهادگران حامی آخوند رئیسی نیز گفت؛ انتصابات فامیلی و حزبی در همه دولتها مورد سؤال بوده ولی در دولت سیزدهم عریانتر و با شیب تندتری صورت گرفت و تعداد انتصابات فامیلی و حزبی در مجموعه دولت خارج از شمار است لذا از رئیسی درخواست می‌کنیم خودشان به‌عنوان نمونه چند انتصاب غیرفامیلی و غیرحزبی را نام ببرند.

مطالب مرتبط

مصاحبه نمایشی و مضحک آخوند رئیسی، صدای رسانه های حکومتی را درآورد

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – چهار‌شنبه ۶بهمن‌۱۴۰۰