انتصابات فامیلی در حاکمیت آخوندی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ سؤال این است که چه میزان از انتصابات در دولت بر مبنای شایسته‌سالاری داره اتفاق می‌افتد ـ ۱۰بهمن۱۴۰۰

رئیسی جلاد: مثلا بحث فامیلی را مطرح می‌کردند در یک زمانی بسیار من از بعضی‌ها پرسیدم آقا از اینها که شما می‌گویید پنج نفرشان را نام ببرید ما می‌خواهیم پیگیری بکنیم من مسئولم تو قضیه، خب آخه بنده توی این ریاست‌جمهوری که بودم قبل از من هم ادوار مختلفی بوده، حالا به زمان من نگاه کنید به زمان این ۳۰سال گذشته هم نگاه کنید.

فضاحت انتصاب فامیلی به جایی رسید که تلویزیون رژیم هم مجبور است به آن بپردازد

اما به جای ۵ اسمی که رئیسی می‌خواهد می‌توان به دهها اسم اشاره کرد

آیا انتصابات فامیلی نشان از اوج فساد و رانت‌خواری در حاکمیت آخوندنی نیست؟

مطالب مرتبط

احضار رئیسی توسط پوتین ـ قضاوت با شما

گزارش تلویزیون الحدث از فعالیت‌های کانون‌های شورشی؛ اوجگیری توان و قدرت اپوزیسیون ایران