فایل صوتی افشا شده از درون سپاه ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ فایل صوتی افشا شده از درون سپاه ـ ۳۰بهمن۱۴۰۰

درپی افشای فایل صوتی سرکردگان سپاه خامنه‌ای و روشدن فضاحتهای غارتگری سپاه، عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندی روز شنبه ۲۳بهمن با قبول غارتگری در سپاه پاسداران، به نفوذ در سطوح بالاتر حاکمیت آخوندی اعتراف کرد و گفت: ممکن است در این مجموعه به این بزرگی ۴ پلشتی هم وجود داشته باشد که این هم طبیعی است.

و گفت: به نظر من این‌ها بازی‌ها و شیطنتهایی است که برخی درمی‌آورند تا به‌زعم خودشان، به سپاه آسیب بزنند. گاهی پدیده نفوذ در خود سیستم‌های نظارتی و جایگاههای حساس وارد شده، اینها خیلی مهم است و باید آن را جدی بگیریم.

وی به‌ناچار به کوچک نمایی این افشاگری پرداخت و گفت: به‌نظر من انتشار این فایل اتفاق خاصی نیست و دشمنان نباید خیلی قند در دلشان آب شود که کار بزرگی کرده‌اند.

عباس‌زاده با رو شدن این افتضاح بزرگ مجبور به پذیرش آن شد و افزود: باید بپذیریم که نفوذ اتفاق افتاده و این واقعیت تلخی است. اگر ما مشغول فروعات بشویم، انرژی ما به کنترل مسائل معمولی هدایت شود و نفوذ استراتژیک در جایگاههای حساس و برای خرابکاریهای با هزینه بالا با خسارت فیزیکی و نرم صورت گیرد، برای منحرف کردن ما از طراحی یک سیستم کارآمد و استفاده از عناصر کارآمد در مدیریت جایگاههای حساس، کار خودش را می‌کند.

مطالب مرتبط

منشاء قتل‌های ناموسی حکومت آخوندی ـ قضاوت با شما

افشای فضاحتهای غارتگری سپاه خامنه‌ای؛ برای یکدست کردن بیشتر نظام