درگذشت دکتر محمد مصدق پیشوای کبیر نهضت ضداستعماری مردم ایران ـ روزها و یادها ـ هفته سوم اسفند

درگذشت دکتر محمد مصدق پیشوای کبیر نهضت ضد استعماری مردم ایران ـ روزها و یادها ـ هفته سوم اسفند۱۴۰۰


۱۴ اسفند سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق پیشوای کبیر نهضت ضداستعماری مردم ایران

دکتر مصدق در سال ۱۳۰۳ به نمایندگی از طرف مردم تهران در مجلس انتخاب گردید.

وی در دوره ششم مجلس نیز نماینده تهران در مجلس بود. در سال ۱۳۱۹ رضاشاه مصدق را دستگیر کرد و پس از مدتی زندانی کردن در تهران به بیرجند تبعید نمود.

پس از برکناری رضاشاه در شهریور سال ۱۳۲۰ مصدق بار دیگر به مبارزات سیاسی بازگشت و در دوره مجلس چهاردهم درسال ۱۳۲۲ و مجلس شانزدهم سال ۱۳۲۹ از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد.

وی مبارزات خود را بر روی ملی شدن صنعت نفت ثروت و دارایی اصلی ملت ایران متمرکز کرد و موفق شد در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت را از تصویب مجلس شورای ملی و سنا بگذراند و در اردیبهشت سال ۱۳۳۰ برای اجرای این قانون و خلع ید از شرکت نفت سابق پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفت.

مصدق در دوران کوتاه حکومت خود توانست اعتماد بی مانند مردم ایران را کسب کند و با اتکا به محبوبیت ملی خود طرحها و سیاستهایش را پیش ببرد.

اما متاسفانه مصدق در برابر دشمنانش فاقد یک نیروی منسجم حزبی و یا یک نیروی مسلح وفادار بود و تنها مردم را به صورت سازمان نایافته در کنار خود داشت.

در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ شاه خائن در یک اقدام کودتاگرانه وی را از نخست وزیری خلع کرد مردم تهران و سراسر ایران قیام کردند و با دست خالی به خیابانها ریختند و با خلق حماسه های بسیار به قیمت دهها شهید صرف یک روز شاه را وادار به عقب نشینی کردند و مجدد ا مصدق را به نخست وزیری برگزیدند

میتینگ ۳۰۰هزار نفری مجاهدین در رشت 
درگذشت استاد احمد عبادی موسیقیدان بزرگ ایرانی 
خاموشی حسین قوامی استاد آواز ایرانی 
سخنرانی مسعود رجوی در تبریز 

مطالب مرتبط 

درس ماندگار - یادی از درهم‌شکستن حملهٔ زرهی مالکی و نیروی قدس

ابعاد جدید در دادگاه استیناف هسته تروریستی رژیم ایران در بلژیک