کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

قسمتی از گزارش یکی از مدیران وزارت ارشاد رژیم به استانداری تهران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت کلیپ صوتی گزارش یکی از مدیران وزارت ارشاد رژیم به استانداری تهران را درباره تعطیل وزارت ارشاد، پس از انهدام و از دور خارج شدن سرورها و کامپیوترها، منتشر کرد.

در کلیپ صوتی گزارش می‌شود که سیستم از ساعت ۹صبح قطع شده و کار کارمندان را هم در ساعت ۱۲ تعطیل کرده‌اند.

طبق گزارش، آثار ضربات هنوز بازسازی نشده و اگر تا فردا درست نکنند به بعد از تعطیلات موکول می‌شود. زیرا کل سیستم وزارتخانه را زده‌اند و همه چیز به هم ریخته و کسی نمی‌داند چه شده است.

 

 

 

مطالب مرتبط

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

از دور خارج شدن سامانه‌های وزارت ارشاد و فرهنگ رژیم و تعطیلی این وزارتخانه

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: