حداقل دستمزد یک‌سوم خط فقر ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ حداقل دستمزد یک‌سوم خط فقر ـ ۲۵اسفند۱۴۰۰

شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ را ۴میلیون و ۱۷۹هزار تومان مشخص کرد.

این در شرایطی است که کارشناسان و رسانه‌های حکومتی از خط فقر ۱۲میلیون تومانی می‌گویند.

بر اساس قانون کار رژیم، حداقل دستمزد علاوه بر هم ترازی با تورم، باید معیشت یک خانوار را تأمین کند.

با تورم بیش از ۱۰۰ درصدی مسکن، تورم ۶۰ درصدی خوراکی‌ها، تنها ۵۷ درصد به حقوق پایه افزوده شده است.

تنها در یک نمونه قیمت ۴۰قلم کالای اساسی طی یک سال بیش از صددرصد افزایش یافته است.

از طرفی با توجه به حذف ارز ترجیحی،در سال آینده تورم می‌تواند تا ۵ برابر شتاب بگیرد.

شمار زیادی از کارگران ماهانه کمتر از ۳۰ دلار حقوق می‌گیرند که در جهان بی‌سابقه است. 

در این شرایط رئیسی جلاد می‌گوید تا آخر سال می‌‌خواهد فقر مطلق را ریشه کن کند. یعنی چند روز دیگر!

رئیسی- ۲۶دی ۱۴۰۰: این جز برنامه‌های بسیار کوتاه مدت دولت است که ما فقر مطلق را در کشور ریشه کن کنیم انشاالله

آیا خامنه‌ای ـ رئیسی خودشان عامل فقر و بدبختی مردم نیستند؟

مطالب مرتبط

وجود مافیا در ایران، عمق فساد در حاکمیت ـ قضاوت با شما

دستمزد کارگران و چپاولگری آخوندها

لطفا به اشتراک بگذارید: