سالروز قیام کلنل محمد تقی خان پسیان ـ روزها و یادها ـ هفته سوم فروردین

سالروز قیام کلنل محمد تقی خان پسیان ـ روزها و یادها ـ هفته سوم فروردین ۱۴۰۱

سیزدهم فروردین سال ۱۳۰۰ سالروز قیام کلنل محمدتقی خان پسیان چگونه یک افسر میهن‌پرست توانست دیکتاتور را به وحشت بیاندازد.

روز سیزدهم فروردین سال ۱۳۰۰ خورشیدی خبر قیامی در خراسان رضاخان دیکتاتور ایران را به لرزه درآورد.

در آن زمان کلنل محمد تقی خان پسیان افسر میهن پرستی که فرمانده ژاندارمری خراسان بود در برابر نخست وزیر قوام السلطنه مهره کار کشته استبداد و استعمار قد علم کرد.

کلنل پسیان با اتکا به عزم و ایمان آزادیخواهانه خودش توانست پس ازمدتی خراسان  را به یک کانون شورشی بر ضداستبداد و استعمار تبدیل کند.

کلنل از جمله اخگرهای درخشانی بود که پس از شکست انقلاب مشروطه تن به تسلیم در برابر حاکمیت مجدد استبداد و ظلمت آن نداد و با قیام خود درخراسان بخشی از مقاومت مردمی را بر علیه حاکمیت جدید استبداد رهبری کرد.

کلنل محمد تقی خان پسیان در سن ۳۲ سالگی به درجه سرگردی نایل شد.

وی مدت سه سال در اروپا بود و طی این مدت هوانوردی و مکانیکی را در آلمان گذراند

قیام شیخ محمد خیابانی 
درگذشت پروین اعتصامی شاعر توانای ایران 
حماسه پایداری مجاهدین در اشرف 
رژه میلشیا در تهران ومراکز برخی استانها 

مطالب مرتبط 

رویداد تاریخی عملیات بزرگ مروارید توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران - ۱۲فروردین ۱۳۷۰

الیگارشی حکومتی و فقر مطلق