منتخب پیام رمضان برای اعضاء و کاندیداهای عضویت مجاهدین در اشرف ـ مسعود رجوی ـ شهریور ۱۳۸۶

منتخب پیام رمضان برای اعضاء و کاندیداهای عضویت مجاهدین در اشرف ـ مسعود رجوی ـ شهریور ۱۳۸۶ ـ ۱۴فروردین۱۴۰۱

در تبیین یکتاپرستانه و مونیستی وجود، دنیا مزرعهٴ آخرت است. یعنی که عمر و زندگی ما به همین جا، تمام نمی‌شود. در یک کلام، هر یک از ما و زندگیش و عملش، یک آزمایش است. قرآن جا به جا تاکید می‌کند که زندگی ما یک آزمایش است. اصلاً برای آزمایش برنامه ریزی شده.

خوشا به‌حال آنها که در این آزمایش رستگار می‌شوند. اگر زندگی را آزمایش نبینیم، همه چیز و همه لحظات به‌سرعت در اثر مرور زمان یا در بالا و پایینیهای آن، به ”افسوس“ ، به ”حیف“ ، به ”حسرت“ ، به ندامت و پشیمانی و پریشانی و پوچی و نابودی تبدیل می‌شود. لحظات و امکانات و داراییها و توانمندیهای گذشته، سراپا حیف است و حسرت و افسوس و شکست و واخوردگی و وادادگی...

در حالیکه اگر آدمی فلسفه وجود و آزمایش خویشتن را از یاد نمی‌برد، به سادگی هم‌چنانکه در ادامه این آیات آمده: به این نتیجه می‌رسید که محور و جوهر و بحث اصلی در همه این آزمایشات، مبارزه علیه فقر و مسکنت و یتیمی و مال اندوزی و بیدادگری است. مبارزه علیه همه چیزهایی است که امروز به‌دست رژیم آخوندی در میهن اسیرمان بیداد می‌کند.

 

منتخب پیام رمضان برای اعضاء و کاندیداهای عضویت مجاهدین در اشرف ـ مسعود رجوی ـ قسمت اول

منتخب پیام رمضان برای اعضاء و کاندیداهای عضویت مجاهدین در اشرف ـ مسعود رجوی ـ قسمت دوم

مطالب مرتبط 

?msclkid=4e81a4c3b37a11ec8dd9f5969433a4c1">از پیام رمضان برای اعضا و کاندیداهای عضویت مجاهدین در اشرف،الف – مسعود رجوی  

 منتخب نشست‌های رمضان در لیبرتی و اشرف - سلسله آموزش‌های درونی مجاهدین - مسعود رجوی؛ تیر و مرداد ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: