سردرگمی خامنه‌ای در تعیین تکلیف برجام ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ سردرگمی خامنه‌ای در تعیین تکلیف برجام ـ ۱۸فروردین۱۴۰۱

یک سال است که مذاکرات احیای برجام ادامه دارد اما هم‌چنان توافق صورت نگرفته است.

رژیم ایران به‌دنبال رفع تحریم‌ها و دولت آمریکا هم خواهان بازگشت به برجام است.

اروپا هم به امید این‌که جایی در بازار ایران پیدا کند به‌دنبال توافق است.

اما چرایی عدم حصول توافق:

آمریکا می‌گوید رژیم باید تصمیم‌های سخت بگیرد و رژیم می‌گوید توپ در زمین واشنگتن است.

رژیم توافق را به لغو نامگذاری تروریستی سپاه منوط کرد اما آمریکا نپذیرفت.

یکی از موانع آمریکا این است که تعداد زیادی از دو حزب با احیای برجام به این شکل مخالفند.

با نزدیک شدن به انتخابات ماه نوامبر کنگره، امتیاز دادن به رژیم برای بایدن سخت‌تر می‌شود.

بایدن ممکن است هر گونه امتیازی به خامنه‌ای بدهد اما اتمی شدن رژیم برایش خط قرمز است.

اما خامنه‌ای با مشکل پیچیده‌تری روبه‌روست، چون هم بمب می‌خواهد و هم رفع تحریم‌ها!

هم‌زمان به دست آوردن این دو امتیاز برایش غیرممکن است و این منشأ سردرگمی اوست.

آیا ناتوانی خامنه‌ای در تعیین‌تکلیف کردن برجام نشان از ضعف مفرط رژیم نیست؟

مطالب مرتبط

سایبری رژیم و استفاده از اکانت‌های فیک ـ قضاوت با شما

بن‌بست برجام و نگرانی از فوران خشم اجتماعی