۱۹فروردین سالگرد کارزار کبیر فروغ اشرف

۱۹فروردین سالگرد کارزار کبیر فروغ اشرف، متوقف کردن لشکرکشی لئیمانه مالکی و خامنه‌ایـ برای تصرف اشرف و انهدام مجاهدین ـ ۱۸فروردین ۱۴۰۱

خانم مریم رجوی ـ  ۱۹فروردین۹۶:

هموطنان عزیز،
خواهران و برادران گرامیم!
در این جا جمع شده‌ایم برای بزرگداشت سالگرد حماسه فروغ اشرف در ۱۹فروردین سال۱۳۹۰
یک پایداری خیره‌کننده، یک نبرد پرافتخار و یک رویارویی نابرابر میان دست‌های خالی اما قلب‌ها و سرهای پرشور با قوای سراپا مسلح دولت دست‌نشانده ولایت فقیه در عراق.
در آن روز هاموی‌ها و زرهی‌های دشمن از روی تنهای مجاهدین عبور کردند، گلوله‌هایشان سینه‌ها و سرهای مجاهدین؛ بسیاری از شما، را از هم شکافت و ۳۶ مجاهد خلق جانهای بی‌تاب خود را نثار آزادی ایران کردند، اما در پایان نبرد، طرف عاجز و درمانده، خامنه‌ای بود و مالکی که در تسخیر اشرف شکست‌خورده بودند؛ حال آن‌که این مجاهدین بودند که به‌رغم همه داغ‌ها و جراحتها و شهادت‌ها، سرفراز و پیروز پرچم آزادی را برافراشته نگاه داشتند.

درود برهمه شما

درود بر خواهران عزیز و شهیدم؛
آسیه رخشانی، فاطمه مسیح، مرضیه پورنقی، نسترن عظیمی، فائزه رجبی، مهدیه مدد‌زاده، شهناز پهلوانی و صبا هفت‌برادران.
قهرمانانی که از همان روز، با رزم و پاکبازی و با خونهای مطهر خود، پیشاپیش هزار زن قهرمان، بنای عظیم شورای مرکزی جدید سازمان مجاهدین خلق ایران را بنیاد گذاشتند.
و سلام بر برادران عزیز و شهیدم؛ حسن اوانی، جعفر بارجی، محمدرضا یزدان‌دوست، غلامرضا تلغری، احمد آقایی، مرتضی بهشتی، علی‌اکبر مدد‌زاده، قاسم اعتمادی، ناصر سپه‌پور، محمدرضا پیرزادی، امیر مسعود فضل‌اللهی، حسین احمدی، زهیر ذاکری، حنیف کفایی، محمد قیومی، خلیل کعبی، سعید چاووشی، مسعود حاجیلویی، سعید رضا پورهاشمی، ورقا سلیمانی، بهروز ثابت، فریدون عینی، ضیاءالله پورنادر، مهدی برزگر، مجید عبادیان، علیرضا طاهرلو، بهمن عتیقی و منصور حاجیان. قهرمانانی که از همان روز، تشکیلات نوین برادران را در سازمان مجاهدین خلق ایران به‌پا کردند و بار دیگر پرچم فروغ جاویدان را در فروغ اشرف به اهتزاز در‌آوردند.

....

مطالب مرتبط 

نصب پوستر شهدای ۱۹فروردین۱۳۹۰ و چیدن میز به یاد شهدای ۱۹فروردین

تکثیر رسم ایستادگی بر بالهای خونین صبا