حضور زنان در ورزشگاه و شکاف در دستگاه سرکوب ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ حضور زنان در ورزشگاه و شکاف در دستگاه سرکوب ـ ۲۱فروردین۱۴۰۱

از روز ۹فروردین موضوع «فوتبال» و حضور زنان در ورزشگاهها تبدیل به‌یک بحران برای رژیم شد.

فیفا بارها به آخوندها هشدار داد که امکان حضور بانوان در فوتبال را مهیا کنند و گرنه محروم خواهد شد.

رژیم برای فریب فیفا، به زنان بلیت فروخت اما به‌خاطر ماهیت زن‌ستیزانه مانع ورود آنها به ورزشگاه شد.

بحران با حمله وحوش خامنه‌ای به‌زنان با گاز اشک‌آور و گاز فلفل در برابر ورزشگاه امام رضای مشهد بالا گرفت.

با انتشار تصاویر این وحشی‌گری موج عظیمی از نفرت متوجه خامنه‌ای، رئیسی و علم‌الهدی شد.

برای فرار از پاسخگویی، رئیسی بحران را «حاشیه‌های تلخ» و قالیباف آن را «غیر منطقی و دور از شأن» نامید.

خامنه‌ای در سال۸۵ در نامه‌یی به احمدی‌نژاد مخالفت خودش با حضور زنان در ورزشگاه را اعلام کرده بود.

آخوند فلاحتی امام جمعه خامنه‌ای در رشت- ۱۳فروردین ۱۴۰۱

فعلاً از ورود بانوان در مراکز ورزشی باید قدری توقف و تأمل بکنیم از این جهت من بسیار ممنون و متشکر هستم که چنین تصمیمی را گرفتند.

آیا هر گونه شکاف در دیوار سرکوب خامنه‌ای موجب فروپاشی آن نخواهد شد؟

مطالب مرتبط

تهدید جدی سرنگونی و اوجب واجبات ـ قضاوت با شما

رخداد – این همه وحشت از یک تجمع زنان؟!

 

لطفا به اشتراک بگذارید: