خبر تو خبر ـ عظمای هراسون و فروپاشی نظام ـ پیک شادی

عظمای هراسون و فروپاشی نظام ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی ـ ۲۵فروردین۱۴۰۱


خبر تو خبر خبر داره براتون از عظمایی که دشمن نه فقط تا بیخ گوشش، بلکه تا حلقش هم رفته

علم الهدی: یک روز میگن طرح صیانت من میگم طرح صیانت قبول نیست طرح تنظیم گرایی طرح تنظیم گرایی هم زیر سوال. آخه چرا این قدر هم معطلید منتظر کی هستید. میخواهید دشمن دیگه چکار کنه که شما به فکر بیفتید... 

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ دست و پا زدن آخوندها برای حفظ نظام پا به گورشان

خبر تو خبر ـ نگاهی طنزآمیز به خبرهای هفته- خامنه‌ای و طرح صیانت