آخوند طباطبایی‌نژاد ـ بساط روزه‌خواران را به هم بریزید! ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ آخوند طباطبایی‌نژاد: بساط روزه‌خواران را به هم بریزید! ـ ۲۷فروردین۱۴۰۱

طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان – ۱۹فروردین ۱۴۰۱:‌

خوب چرا گذاشتی روزه بخورند؟ امر به معروف جزو واجبات هست. می‌بینید این کار را می‌کنند دو نفر سه نفر با هم رفیق بشوید اگر یک نفریتون می‌ترسید بروید بساط‌شان را به هم بزنید

چند سال پیش هم به اشاره نماینده خامنه‌ای در اصفهان، اسید‌پاشی روی زنان شروع شد.

سرسلسله صدور این احکام جنایتکارانه خود خامنه‌ای است که به اسم «آتش به اختیار» آن را رواج داد.

عبادت یک امر فردی است و هیچ ربطی به آخوندها ندارد.

خامنه‌ای با دجالیت خودش را نماینده خدا می‌داند و در تمام امور فردی و شخصی مردم دخالت می‌کند.

وانگهی همین آخوندها با جنایت‌های بی‌حد و حصرشان باعث بدنامی اسلام شده و جوانان از آن رویگردان شده‌اند.

وقتی مردم نانی در سفره خود ندارند و برای امرار معاش باید جان بکنند، چه‌طور می‌توانند روزه بگیرند.

آخوندها هیچ‌گونه دلسوزی برای دین و مذهب ندارند و فقط این احکام بهانه‌ای است برای سرکوب مردم.

آیا این وا اسلاما و دین‌فروشی آخوندها جز برای حفظ حاکمیت خودشان است؟

مطالب مرتبط

اپیزود جدید از غارتگری‌های سپاه ـ قضاوت با شما

وحشت آخوند طباطبایی‌نژاد از خشم مردم: اگر یک نفره می‌ترسید دو نفر سه نفر بروید بساطشان را به‌هم بریزید

لطفا به اشتراک بگذارید: