تولید دانش بنیان، بنیانی جدید برای غارت ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ تولید دانش بنیان، بنیانی جدید برای غارت ـ ۲اردیبهشت۱۴۰۱

راغفر- اقتصاددان :

رهبری الآن ۱۰سال است که مرتب تأکید می‌کنند به این‌که سال سال تولید است، حالا هر سال به یک عنوانی

خامنه‌ای سال۱۴۰۱ را سال «تولید دانش بنیان» خواند و مدعی شد با آن تمامی مسائل مردم حل خواهد شد!

«اقتصاد دانش بنیان» اولین بار توسط «پیتر دراکر» در کتاب «عصر ناپیوستگی» در سال۱۹۶۹ مطرح شد.

این اقتصاد بر افزایش دانش برای تولید بیشتر با کیفیت بالاتر تأکید دارد.

نخبگان، متخصصان، دانشجویان و محققان جوان پایه و اساس حرکت «اقتصاددانش بنیان» هستند.

اما در ایران میلیون‌ها دانشجو بیکارند و ۴۰درصد بیکاران کشور از تحصیلکردگان هستند.

در ایران بودجه نیروهای سرکوبگر، غیرقابل مقایسه با بودجه آموزش و پرورش است.

از ۸۶ نخبه المپیادی ۸۲نفرشان از کشور رفته‌اند و ۲نفر هم زندانند.

فرار مغزها به سالانه دهها هزار تن می‌رسد. ایران «سکوی پرتاب نخبگان مهاجر» به کشورهای دیگر است.

آیا ادعای پوچ «اقتصاددانش بنیان» از جانب خامنه‌ای بهانه‌یی برای چپاول بیشتر نیست؟

مطالب مرتبط

آخوند طباطبایی‌نژاد ـ بساط روزه‌خواران را به هم بریزید! ـ قضاوت با شما

اقتصاد دانش‌بنیان در خدمت نظام غارت‌بنیان