تجاوز به حریم امن مکه توسط رژیم خمینی ـ روزها و یادها ـ هفته اول اردیبهشت

تجاوز به حریم امن مکه توسط رژیم خمینی ـ روزها و یادها ـ هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱


ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶ فاجعه مکه حریم امن مکه و حرمت جان میلیونها مسلمان از سراسر جهان که برای مراسم حج گرده آمده بودند مورد تاخت و تاز برای توسعه طلبی و صدور تروریسم قرارگرفت. بهار ۶۶ پاسداران و عوامل خمینی با ایجاد آشوب در مراسم حج باعث کشته شدن بیش از پانصد تن از زائران خانه خدا شدند. بعد از نخستین حرمت شکنی مکه توسط سپاهیان یزید و بعد از فاجعه مکه در قرن چهارم هجری خمینی سومین نفری بود که در تاریخ به این خیانت اقدام کرد.

ترور سرتیپ افشار طوس فرمانده وفادار به دکتر مصدق 
دستگیری مجاهد خلق محمدرضا سعادتی 
راه پیمایی ۲۰۰ هزار نفره مادران مجاهد خلق 
نخست وزیری دکتر مصدق 

مطالب مرتبط 

حمله جوانان شورشی به فرمانده تیپ ۱۱۰ زاهدان و هلاکت محافظ وی

کاظم رجوی، خونی افشاگر، جوشان و ناآرام