تهران ـ تصویرنگاری از رهبری مقاومت در سعادت‌آباد بلوار شهرداری به قطر ۱۲متر

تصویرنگاری از رهبری مقاومت در سعادت آباد بلوار شهرداری به قطر ۱۲متر در تهران ـ ۶اردیبهشت۱۴۰۱

در ساعت ۲۱۰۵ سه‌شنبه شب ۶اردیبهشت همراه با تصویر باطل شده خامنه‌ای و پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، نه شاه میخوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

مطالب مرتبط

تهران ـ تصویرنگاری بزرگ از رهبری مقاومت در تقاطع خیابان ایرانشهر ـ کوروش شرقی

تهران - تصویرنگاری از رهبری مقاومت در سعادت‌آباد بلوار شهرداری به قطر ۱۲متر

لطفا به اشتراک بگذارید: