مسعود رجوی ـ گنده‌گویی مضحک خلیفه جاهلیت و ارتجاع درباره «جریان واپسگرا و ضد انقلابی» در دانشگاه

مسعود رجوی ـ گنده‌گویی مضحک خلیفه جاهلیت و ارتجاع درباره «جریان واپسگرا و ضد انقلابی» در دانشگاه ـ ۶ اردیبهشت۱۴۰۱

 

سخنان خامنه‌ای در دیدار با جمع دست‌چین شده به‌اصطلاح دانشگاهی

مطالب مرتبط

سخنان خامنه‌ای در دیدار با جمع دست‌چین شده به‌اصطلاح دانشگاهی کودتای سیاه ضدفرهنگی سال ۵۹ - تلویزیون رژیم - ۶اردیبهشت

تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت علیه سرکوب در تهران