کسادی نمایش دجالگرانه موسوم به‌روز قدس ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی

نگاهی به کسادی نمایش دجالگرانه موسوم به‌روز قدس در لابلای صفحات فضای مجازی ـ ۱۰اردیبهشت۱۴۰۱

در حالی که جنجال حکومتی روز قدس که رژیم آخوندی هر ساله در جمعه آخر ماه رمضان برگزار می‌کند، با کسادی فضیحت‌باری همراه بود، تعدادی از انواع موشکها در راستای سیاست جنگ‌افروزانه رژیم و قدرت‌نمایی پوشالی برای سرپوش گذاشتن به وضعیت بحرانی داخلی و بین‌المللی به نمایش گذاشته شد.

تلویزیون رژیم ۹اردیبهشت ۱۴۰۱:

گوینده: در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس موشکهای عماد سه، قدر اچ و خیبر شکن در تهران به نمایش گذاشته شد

خبرنگار: امروز در خیابان انقلاب و در راهپیمایی روز قدس موشک خیبرشکن هم برای مردم رو نمایی شد

و اما در بیانیه پایانی این نمایش مضحک ضمن تأکید بر ادامه سیاست جنگ‌افروزی، وحشت رژیم از تحولات منطقه برملا شده و از جمله آمده است: اقتدار و توانمندیهای بازدارنده موشکی و نفوذ معنوی و تعیین‌کننده منطقه‌یی نظام را سرمایه راهبردی نظام است و ضمن تأکید بر تداوم راهبرد ظرفیت افزایی دفاعی و بازدارنده، به دشمنان هشدار می‌دهیم از هر گونه شیطنت و رویاپردازی برای تضعیف و یا تعرض به این حوزه که خط قرمز ما است، اجتناب ورزند

مطالب مرتبط

نگاهی به وضعیت وخیم حمل و نقل و تولید در کشور ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی

کسادی نمایش دجالگرانه موسوم به‌روز قدس