اطلاعیه شورای ملی مقاومت ـ دستگیری کارگران و معلمان ـ روز جهانی کارگر

دستگیری کارگران و معلمان و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی برای ممانعت از برگزاری اعتراضات در روز کارگر ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد:

روز شنبه ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی رژیم، در وحشت از تجمع سراسری معلمان و کارگران همزمان با روز جهانی کارگر شماری از فعالان معلم و کارگر را دستگیر و به خانه شمار دیگری یورش بردند و به تهدید و ضبط وسایل آنها پرداختند.

مقاومت ایران ملل‌متحد و ارگانهای ذیربط و عموم اتحادیه‌های معلمان و کارگران در سراسر جهان را به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم ضدبشری آخوندی علیه معلمان و کارگران و حمایت از اعتراضات آنها فرامی‌خواند.

مطالب مرتبط 

پیام همبستگی خانم شارون بارو با کارگران و معلمان بمناسبت روز جهانی کارگر

گرامی‌باد روز جهانی کارگر حقوق کارگران را می‌توان و باید از این رژیم پس گرفت – عباس داوری