مصاحبه دکتر مصدق در رسانه‌های ایالات متحده ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته سوم اردیبهشت ماه

در گذر زمان ـ انتشار گسترده مصاحبه دکتر مصدق در رسانه‌های ایالات متحده ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۱

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

دکتر مصدق نخست وزیر وقت در مصاحبه ای که هفتم ماه مه سال ۱۹۵۲ (اردیبهشت ۱۳۳۱) در رسانه های آمریکا انتشار یافت گفته بود: استعمار اروپایی بر سایر ملل که از قرن پانزدهم آغاز شده به این آسانی ریشه کن نخواهد شد. ما، ایرانیان، نخستین سنگ بنای این مبارزه را قرار داده ایم. ما به درخت کهن استعمار، توفان وار، تکان شدید وارد ساخته ایم.

هرچند سادگی است اگر تصور رود که با این یک تکان، این درخت تنومند ریشه کن خواهد شد. به همانگونه که استعمارگران هر وقت که لازم باشد برای حفظ منافع خود با یکدیگر متحد می شوند، ما استعمار زدگان هم اگر بخواهیم موفق شویم باید گرد هم آییم و یکپارچه عمل کنیم و بدانیم که استعمارگران نمی خواهند ما را متحد ببینند و با تمام نیرو و توان و توسل به انواع نیرنگ می کوشند مانع همصدایی و یکدلی ملل استعمار زده شوند و ما هنگامی موفق خواهیم شد، که به این حقیقت پی ببریم. ملل استعمارزده تا روشن و آگاه نشوند نخواهند توانست سرنوشت خود را به دست گیرند. در درجه اول ، ما باید مطبوعاتی داشته باشیم که نیت آنها خدمت به مردم و دفاع از حقوق آنان و روشن ساختن ایشان از حقایق باشد و ....

این مصاحبه که طولانی بود به مناسبت پایان یکمین سال حکومت دکتر مصدق، در آخرین روز آوریل ۱۹۵۲ در تهران با خبرنگاران آمریکایی انجام شده بود.

مطالب مرتبط

کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته دوم اردیبهشت ماه

کودتای ۲۸ مرداد علیه دکتر مصدق ـ شکستی تلخ و تجربه‌یی بزرگ

 

لطفا به اشتراک بگذارید: