خبرگزاری تسنیم ـ طرح سنای آمریکا برای حفظ تحریم‌ها علیه بانک مرکزی رژیم

خبرگزاری تسنیم : سنای آمریکا طرحی را برای حفظ تحریم‌ها علیه بانک مرکزی رژیم با هدف محدود کردن همکاریها با چین تصویب کرد ـ ۱۵اردیبهشت۱۴۰۱

این خبرگزاری به ضرورت حفظ اسم سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های آمریکا اشاره نکرد در حالی‌که این طرح اساساً برای ایجاد مانع در خروج سپاه از لیست تحریم‌های تروریستی آمریکا بدون تصویب سنا تنظیم شده است.

مطالب مرتبط

فاکس نیوز ـ در جلسه دوحزبی در سنای آمریکا سناتورها به حمایت از مقاومت ایران برای ایجاد یک ایران دمکراتیک پرداختند

تصویب دو طرح علیه حکومت آخوندی در سنای آمریکا - سپاه پاسداران در لیست بماند

 

لطفا به اشتراک بگذارید: