بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت ششم تا نهم )

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱

میهمانان برنامه: ابوالقاسم رضایی ـ حسین داعی الاسلام ـ محمود رویایی ـ رضا شمیرانی ـ بهروز پرتوی ـ پهلوان فیلابی 

مصاحبه محمود رویایی با سیمای آزادی بعنوان یکی از اصلی‌ترین اسناد در دادگاه مورد استفاده قرار گرفت.
در این مصاحبه اسم برده میشود از حمید عباسی ( حمید نوری ) و به نقش او در قتل عام زندانیان در گوهردشت اشاره میشود...

 

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت هفتم )

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت هشتم )

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ ( قسمت نهم )

مطالب مرتبط

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت پنجم تا نهم )

بررسی وجوه دیگری از دادگاه دژخیم حمید نوری و توطئه‌های رژیم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا پنجم)

درخواست اشد مجازات برای حمید نوری و زوزه‌های وحشت آخوندها