دیپ فیک حسین انصاریان ـ پیک شادی

پیک شادی ـ دیپ فیک حسین انصاریان ـ ۲۲اردیبهشت۱۴۰۱

بسمه المقام العظما ولی امر کل مختلسین والمحتکرین و صاحب الکل الماکارونیجات و نایب النان الباگت فی کل بلاد.

ای بنازم به چشمای باباقوری امام راحل که وقتی گفت اقتصاد مال خره انگار که همین روزهارو پیش‌بینی می‌کرد که چطوری مقام عظما این یارو رئیسی و گله اقتصاد دوناش همه مثل خر تو گل گیر کردن.

مطالب مرتبط 

پیام طبسی به خامنه ای از جهنم

انیمیشن ـ زنده گیری ممنوع ـ پلنگ ناکام و شکارچی کامروا