فعالیت کانون های شورشی با درود به جوانان شورشگر دزفول و ماهشهر

کانون های شورشی  در شهرهای میهن با درود به جوانان شورشگر دزفول و ماهشهر ـ ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۱

 با درود به مردم بپاخاسته و جوانان شورشگر دزفول و ماهشهر «مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی»

خرمشهر ـ به آتش کشیدن پایگاه بسیج  سرکوبگر سپاه پاسداران

اهواز ـ به آتش کشیدن بنر خامنه ای  جنایتکار

چناران (خراسان رضوی) به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت ضد امام صادق ع

ابهر ـ به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

پاکدشت (تهران) ـ به آتش کشیدن پایگاه  بسیج سرکوبگر

....

مطالب مرتبط 

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن ـ تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

کرمانشاه - پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی