اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ پنجشنبه

اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ پنجشنبه ۲۲اردیبهشت ۱۴۰۱

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران ـ شماره ۱

اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ پرسنل سازمان زندانهای رژیم ولایت فقیه

شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام، همراه با ۲۲۰۰۰ عکس

مسعود رجوی ـ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ ـ پیام به جوانان شورشگر در سراسر کشور

دزفول، ماهشهر و ایذه ـ خروش جوانان شورشی با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و رئیسی

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه در اعتراض به گرانی‌های سرسام‌آور

کرمانشاه ـ خیابان مصدق ساعت ۲۰ چهارشنبه ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ شعارهای سرنگونی

با درود کانونهای شورشی به مردم بپاخاسته و جوانان شورشگر دزفول و ماهشهر «مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی»

تظاهرات سراسری معلمان در بیش از ۳۸شهر در ۲۰استان

خانم مریم رجوی:

با درود به‌معلمان آزاده که به‌رغم اقدامات و تدابیر سرکوبگرانه رژیم، امروز در شهرهای مختلف کشور دست به‌اعتراض زدند. این نشان خشم و ارادهٴ معلمان برای رسیدن به‌آزادی و عدالت است. هدفی که جوانان شورشگر دوشادوش معلمانشان برای تحقق آن بپا می‌خیزند

گزیده‌های جدید از حکم دادگاه استیناف آنتورپ در بلژیک

خبرگزاریهای بین‌المللی و رسانه‌های خبری تصاویر و گزارشات متعددی از حکم دادگاه آنتورپ بلژیک علیه مزدوران نفوذی رژیم و تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل دادگاه منتشر کردند

چهار حملهٔ شکست‌خوردهٴ دیگر سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به‌سایت مجاهد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲اردیبهشت ۱۴۰۱

خبرهایی از تحولات جنگ در اوکراین

مطالب مرتبط 

اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ چهارشنبه

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۱