کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران ـ شماره ۲ و پیام خانم مریم رجوی 

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران ـ شماره ۲ و پیام خانم مریم رجوی ـ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

اسامی ۱۱۶۹نفر ستاد سازمان زندان‌های قوه قضاییه ولایت‌فقیه

شامل لیست ۲۲۳نفر رؤسا، سرکردگان، دژخیمان اطلاعات و اجرای احکام تحت عنوان کارشناس

پرسنل ستاد مرکزی در تهران همراه با شماره تلفن‌های مستقیم و داخلی و شماره فکس

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

 

 کارزار بزرگ افشاگری ـ شماره ۲ ـ۱ 

ساختمان مرکزی سازمان زندانها در تهران (غرب شکنجه‌گاه اوین در شمال تهران)

 کارزار بزرگ افشاگری ـ شماره ۲ ـ۲ 

    کارزار بزرگ افشاگری ـ شماره ۲ ـ۳ کارزار بزرگ افشاگری ـ شماره ۲ ـ۴ کارزار بزرگ افشاگری ـ شماره ۲ ـ۵ کارزار بزرگ افشاگری ـ شماره ۲ ـ۶