کنفرانس مطبوعاتی کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان ـ قسمت دوم

پاریس ـکنفرانس مطبوعاتی ـکارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان  در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ـ افشای اطلاعات درباره سازمان زندانهای رژیم آخوندی ـ قسمت دوم ـ ۲۴اردیبهشت۱۴۰۱

در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس که طی آن شورای ملی مقاومت ایران اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ پرسنل سازمان زندانهای رژیم ولایت فقیه شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام، همراه با ۲۲۰۰۰ عکس از این دژخیمان را افشا کرد. علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانها در رژیم ولایت‌فقیه و ارائه ۱۰۰ قطعه عکس از قضاییة جلادان در ۲۳ استان از ۳۱استان کشور از جمله گفت: «وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانهای رژیم ولایت‌فقیه چیز پوشیده‌ای نیست. ساخت بسیاری از این زندانها بیش از ۵۰ سال قبل بوده و ساختما‌ن‌ها به غایت فرسوده است. مهم‌تر از این، خط‌کار تلنبار کردن و انباشت زندانیان به میزان فوق نامتعارف برای شکنجة مضاعف جسمی و روانی و ارعاب جامعه است. در این خصوص ۱۰۰ قطعه عکس از قضاییه جلادان در ۲۳ استان ضمیمه است.

علی صفوی با نشان‌دادن جدول اسامی زندانها و ظرفیت رسمی و ظرفیت واقعی آنها گوشه از وضعیت اسفبار زندانها و این‌که تا ۳ الی ۴برابر ظرفیت آنها زندانیان جا داده شده‌اند پرداخت.

وی افزود: «آمار و ارقام استخراج شده از یک سند قضاییة رژیم که شامل ۲۷۷ زندان است نشان می‌دهد یک «ظرفیت اسمی» برای هر زندان در نظر گرفته‌اند اما در ستون بعد «تعداد تخت» در همان زندان خیلی بیشتر از «ظرفیت اسمی» است. سپس در ستون آخر «تعداد زندانیان» ثبت شده است که از تعداد تختها خیلی بیشتر است.

به‌عنوان مثال چنان که در سند دیده می‌شود «ظرفیت اسمی» زندان تبریز ۱۵۰۵ نفر اما «تعداد تخت» ۲۶۶۰ عدد ولی «تعداد زندانیان» ۳۷۸۸ نفر نوشته شده که ۲،۵ برابر «ظرفیت اسمی» است. در یکی از زندانهای سنندج «ظرفیت اسمی» ۲۹۰ نفر، «تعداد تخت» ۶۵۱ نفر و «تعداد زندانیان» ۹۷۸ نفر یعنی ۳،۳۷ برابر «ظرفیت اسمی» است.

در سند قضاییة رژیم در موارد متعددی «ظرفیت اسمی» یا «تعداد تخت» یا «تعداد زندانیان» عمداً نوشته نشده است. به‌عنوان مثال «تعداد زندانیان» در اوین و قزل‌حصار سفید است. «ظرفیت اسمی» زندان کرج نوشته نشده در حالی که برای آن ۲۱۵۰ تخت منظور کرده‌اند ولی «تعداد زندانیان» ۷۸۰۰ نفر یعنی ۳،۶ برابر بیشتر از تعداد تخت‌ها، ثبت شده است. در نتیجه زندانیان با پدیده پر رنجی به نام کف‌خوابی دست و پنجه نرم می‌کنند». از همین روست که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بارها به ملل‌متحد و کمیسرعالی حقوق‌بشر و ارگان بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر فراخوان داده است تا یک هیأت حقیقت‌یاب بین اللمللی را به ایران اعزام نموده تا از زندانهای قرون‌وسطایی رژیم بازدید به‌عمل بیاورد و با زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی ایران دیدار کند.

در پایان این کنفرانس، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داده شد.


مطالب مرتبط

پاریس ـ کنفرانس مطبوعاتی کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضائیه جلادان

پاریس - کنفرانس مطبوعاتی؛ کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان (قسمت دوم)

لطفا به اشتراک بگذارید: