تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن

حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن  توسط یاران شورشگر در تظاهرات ـ ۲۵اردیبهشت۱۴۰۱ 

 برلین ـ ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

 اشتوتگارت ـ ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

 هایدلبرگ ـ ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

 یوتوبوری ـ ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

 اوتاوا ـ ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

 بخارست ـ ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

مطالب مرتبط 

انعکاس تصویری تظاهرات مردم ایران در خبرگزاری رویترز

تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین، اشتوتگارت، هایدلبرگ، یوتوبوری، اتاوا، بخارست در حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن