تصویرنگاری از رهبری مقاومت در اتوبان رشت - انزلی با شعار درود بر رجوی

رشت: تصویرنگاری از رهبری مقاومت در اتوبان رشت ـ انزلی

به قطر ۱۰متر در ساعت ۲۱۰۰ دوشنبه شب ۲۶اردیبهشت با شعار درود بر رجوی

مطالب مرتبط

تصویرنگاری از رهبری مقاومت در اتوبان رشت - انزلی با شعار درود بر رجوی

تهران ـ تصویرنگاری از رهبری مقاومت در سعادت‌آباد بلوار شهرداری به قطر ۱۲متر

 

لطفا به اشتراک بگذارید: