اصفهان ـ خیابان حافظ ـ پخش شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه

اصفهان ـ خیابان حافظ ـ پخش شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه ـ ۲۶اردیبهشت۱۴۰۱

پخش شعارهای توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، مرگ بر گرانی خامنه‌ای رئیسی، نه شاه می خوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون

مطالب مرتبط

تصویرنگاری از رهبری مقاومت در اتوبان رشت - انزلی با شعار درود بر رجوی

اصفهان - خیابان حافظ؛ پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی، درود بر رجوی

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: