خبرگزاری تسنیم رژیم ـ گرانی نان اکنون به نایابی نان تبدیل شد

فرافکنی خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ـ ۲۷اردیبهشت۱۴۰۱

فرافکنی خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ،گرانی سرسام‌آور نان اکنون به نایابی نان رسیده است.

در حالی که سیاست حذف ارز ترجیحی توسط رئیسی جلاد، به‌خاطر جبران کسری بودجه رژیم حتی نان را هم به‌شدت گران و نایاب کرده،

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم، تلاش کرد این وضعیت را لاپوشانی کند.

تسنیم با فرافکنی نوشت: «کمبود آرد در کشورهای همسایه، مؤید این نکته است که حذف ارز ترجیحی باعث عدم خروجی سرمایه ایرانی و کاهش قاچاق از کشور شده‌است».

مطالب مرتبط

در بحبوحه گرانی و سهمیه بندی نان ـ مصاحبه تلویزیونی رئیسی جلاد

تظاهرات مردم شهرکرد علیه گرانی و آتش زدن حوزه جهل و جنایت این شهر